Organizator:

MIASTO ST. WARSZAWA jako wystawca specjalny targów

Podziel się

Warszawa bez wątpienia jest miastem, które przyciąga swoim potencjałem. Potencjał ten nie tylko obejmuje największy rynek pracy, lecz również miejsce idealne do życia. Analizując potrzeby mieszkańców mamy ambicje i narzędzia by Warszawa stała się stolicą wygody, zieleni oraz wolnego czasu.

 

Pokażemy ofertę przygotowaną przez:

 

Biuro Rozwoju Gospodarczego

Zaprezentujemy potencjał gospodarczy i inwestycyjny stolicy. Pokażemy raporty na temat wiodących sektorów gospodarczych miasta jak np. branża informatyczna czy sektor nowoczesnych usług dla biznesu. Zaprezentujemy spot „Warsaw your place”, który pokazuje jak wiele do zaoferowania ma stolica. Zarówno dla tych, którzy przyjeżdżają zwiedzić miasto, jak i dla tych, którzy chcą tu zamieszkać, studiować albo zainwestować. 

 

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Udostępnimy dwa atrakcyjne graficznie, bogate w mapki i infografiki raporty dotyczące nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy.

Pierwszy raport – „Ilu nas jest? Ilu nas będzie?” – traktuje o demografii naszego miasta. Odpowiada m.in. na pytania: ilu mieszkańców ma obecnie Warszawa, jakie są trendy jej wzrostu, gdzie żyją najmłodsi mieszkańcy stolicy, gdzie najstarsi, gdzie jest najłatwiejszy, a gdzie najtrudniejszy dostęp do infrastruktury społecznej.

W drugim raporcie – „W jakim środowisku żyjemy” – przedstawimy rozbudowaną analizę stanu środowiska w Warszawie. Wyjaśniamy w nim, w jakiej kondycji jest zieleń warszawska, czym jest błękitno-zielona infrastruktura i jak może być ona wykorzystywana. W raporcie jest też mowa o wyzwaniach środowiskowych jakie stoją przed Warszawą w kontekście zmiany klimatu, podwyższania się temperatury, potrzeb zwiększania retencji, etc. Przeczytamy w nim również o zwierzętach zamieszkujących nasze miasto.

 

Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa

Zaprezentujemy zamieszczone na miejskiej stronie internetowej um.warszawa.pl/nieruchomosci oferty sprzedaży nieruchomości. Znajdziemy wśród nich lokale przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, jak również oferty atrakcyjnych gruntów inwestycyjnych planowanych do sprzedaży.

 

Metro Warszawskie sp. z o.o.

Podamy informacje na temat bieżącej działalności metra oraz trwającej rozbudowie linii M2 w Warszawie – w szczególności drugiego etapu rozbudowy odcinka wschodniego-zachodniego obejmującego stacje Zacisze, Kondratowicza, Bródno oraz odcinka zachodniego obejmującego stacje Ulrychów i Bemowo. Jest to tzw. Projekt 2+3, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Udzielimy informacji o kolejnym etapie rozbudowy odcinka zachodniego M2 – Projekcie 3+Karolin, który obejmuje stacje metra Lazurowa, Chrzanów, Karolin i Stację Techniczno-Postojową Karolin.

Będziemy również informować o planowanym przebiegu linii M3 w praskiej części Warszawy obejmującym stacje Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka Jeziorańskiego, Gocław oraz Stację Techniczno-Postojową Kozia Górka.

Udostępnimy plansze z mapami przebiegu linii metra w Warszawie, prezentacje multimedialne, folder techniczny dla Projektu 2+3, ulotki i inne materiały informacyjno-promocyjne. Najmłodsi zwiedzający będą mogli zrobić sobie zdjęcie z maskotką Metra – dużym, pluszowym Krecikiem.

 

Zarząd Transportu Miejskiego

Będziemy przekazywać informacje na temat bieżącej działalności Warszawskiego Transportu Publicznego. Zainteresowani otrzymają informacje o aktualnych trasach, rozkładach jazdy oraz planowanych zmianach komunikacyjnych. Będzie można otrzymać aktualną mapę komunikacji miejskiej.  

 

Kącik dla malucha

Najmłodszych uczestników targów zaprosimy do Kącika dla malucha, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. W programie m.in. wspólne gry planszowe oraz warsztaty plastyczne. Dla aktywnych maluchów czekają drobne upominki.

ZAPRASZAMY!